Szélerűmú parkok tervezése Nyomtatás

A szeles területeken található mezőgazdasági földek adottságainak felmérése – amely a földtulajdonosok számára nem jár költséggel - megteremti szélerőmű parkok létesítése és hálózati csatlakozása lehetőségeinek vizsgálatát. Amennyiben a földterület alkalmassága bebizonyosodik, a földtulajdonosok a terület használatáért több éven keresztül díjazásban részesülnek azt követően, hogy a beruházás üzembe helyezése megtörtént és az energiatermelés megkezdődik.

Egy szélerőmű park elrendezési terve kialakításakor a beruházó arra törekedik, hogy olyan ingatlanok kerüljenek kiválasztásra, amelyek tulajdonosi köre az adott településen, vagy annak közvetlen környezetében lakik. Jól körülhatárolható területen min. 10-15, esetleg ennél is több szélerőmű felállítására alkalmas ingatlanok kiválasztása nem könnyű feladat, tiszta, egyértelmű tulajdon viszonyokat felmutató és megfelelő nagyságú ingatlanokat nehéz Magyarországon találni.

 

A megvalósítással kapcsolatos végső döntés mindenkor azt követően születik meg, hogy

  • a megfelelő erősségű és gyakoriságú szélenergia potenciál jelenléte kellő magasságban igazolást nyert,
  • megállapítást nyert, hogy a kiválasztott terület nem tartozik a nemzetközi ökológiai hálózat területei közé,
  • nincs – a közelében sem – környezetvédelmi terület,
  • nem jelent problémát a tájba illesztés,
  • a beruházás kellő időben „megjelent” a település rendezési tervében,
  • a hálózati csatlakozás lehetősége és feltételei elvileg tisztázódtak, és
  • a beruházás előirányzott megvalósítása elé a szomszédos települések sem emeltek kifogást,
  • a befektetői tárgyalások eredményesen zárultak.

A szélerőmű parkok megvalósításával tisztább környezet teremtődik. A szélenergia hasznosításába történő befektetés a biztosabb jövőt jelenti a ma élők számára és osztalékot a jövő generációinak!


Forrás: Gest.Com Kommunikációs és Tanácsadó Bt (
http://www.gestcom.hu/), Groniewsky Erik