Kapu az Energia birodalmába - online információs portál és tudástár
  
                     
Fogalmak - hulladék, szemét, hulladékhasznosítás

Hulladék

Hulladéknak vagy szemétnek a Wikipédia szerint azokat a tárgyakat nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete során keletkeznek és a keletkezésük helyén (gyárak, üzemek, háztartás stb.) feleslegessé váltak, tőlük tulajdonosuk megválik, vagy megválni köteles.

Más megfogalmazás szerint:
A szemét olyan - számunkra - már feleslegessé vált anyag, melyet nem tudunk, vagy nem akarunk újrahasznosítani.
A hulladék olyan feleslegessé vált anyag, melyet szelektíven gyűjtünk, és ez által lehetővé tesszük az újrahasznosítását.

Megkülönböztetünk
- a lakosság, az ipar és más szakterületek, pl. egészségügy által előállított hulladékot; valamint
- a biológiailag lebomló, illetve biológiailag le nem bomló, és az élővilágra káros hatást is kifejtő veszélyes hulladékokat.
 
A lakosságnál keletkező hulladékok két fő fajtája a szilárd települési (kommunális) hulladék, valamint a folyékony települési hulladék (szippantott szennyvíz). A lakosságnál termelődő veszélyes hulladékok közül a legnagyobb mennyiséget a használt elemek és akkumulátorok jelentik, továbbá a használt sütőzsiradék, a festék és oldószer, illetve a gyógyszer.

Hulladékhasznosítás
A hulladékok hasznosítása mindig jelen volt a társadalomban, kiegészítette a természetes lebomlási folyamatokat. Az „ipari méretű” hulladékhasznosítás új keletű dolog, ahogy a nem lebomló és erősen mérgező hulladékok vagy szemét megjelenése is az.

Hulladékhasznosítás a gyűjtőneve mindazon tevékenységeknek, amelyek célja
- az ember által készített, tartós, nem természetes anyagokat nyersanyaggá alakítsa át, és
- olyan újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.
 
A tevékenységre használt angol szó, a recycling, jobban kifejezi, hogy anyagok környezettudatos körforgásáról van szó, a nyersanyag – késztermék – hulladék – nyersanyag stb. folyamatban. Ezen tevékenységen belül megkülönböztetjük a felhasznosítás (upcycling) és a lehasznosítás (downcycling) fogalmát, melyek az újrahasznosított anyagnak az eredetihez képesti minőségét fejezik ki. Az újrahasznosítás célja a Föld erőforrásainak kímélése, valamint a természetbe kerülő hulladék mennyiségének a csökkentése.
 
Hungarian (formal)English (United Kingdom)

Könyv ajánló


Miről olvasna szívesen?
 

Statisztika

Tagok : 17
Tartalom : 304
Tartalom találatai : 1297844